Vilka är vi

Styrelsen

Per Hernmar ordförande och kontaktman
Tel: 031-3306111

Asta Eriksson, vice ordförande
Tel: 031-227696

Gerard Josefsson sekreterare
Tel: 031-512221

Vivi-Anne Brosché kassör
Tel: 031-573863

Erland Smith bokvagnsansvarig
Tel: 031-288955

Ersättare:
Martha Sköld
Tel: 031-536356

Valberedning:
Lars Jirvén sammankallande
Tel: 031-142943

Christer Fridén
Tel: 031- 145754

Revisorer:
Lars Jirvén
Tel: 031-142943

Christer Fridén
Tel: 031- 145754