Kontakta oss

Göteborg har ett eget kansli, som också är huvudkansli för Folkrörelsen Nej till EU.

Adress: Viktoriahuset, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg – Telefon 031 701 01 77

Kontaktuppgifter till lokalavdelningar och styrelse:

Om du vill komma i kontakt med vårt kansli i Göteborg, skicka ett e-mail till Vivi-Anne Brosché. vivi.a.brosche@nejtilleu.se